Lagerhållning & Logistik

Lagerhållning – korta dina ledtider!

För att minska ditt behov av egna lager kan vi erbjuda plats i färdigvarulager för färdiga produkter och/eller komponenter som vi har vidareförädlat och produktionsanpassat enligt dina behov. Vi sköter lagerhållningen och ser till att produkterna är redo att levereras efter avrop.

Packning och emballering

Vi kan också erbjuda kundanpassade emballage, etiketter m.m.

Transportsystem

Vi servar med såväl när- som fjärrtransporter. Detta åstadkommer vi dels dels via våra samarbetsavtal med Schenker och DHL och dels via samarbete med våra partners i närområdet.

När du överlåter lagerhållning och logistik till oss tar vi hand om allt och distribuerar till rätt mottagare i rätt tid.
Vi sköter ditt lager kostnadseffektivt och med precision.