Integritetspolicy

LMAB i Smålands integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@lm-ab.se.

Som kund till LMAB, eller i kontakter med oss (via mail, telefon, på mässor, event etc.) accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på mässor).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du blir kund, kontaktar oss via vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en arrangemang eller liknande, när du anmäler att du vill få information från oss eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation som namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, organisationsnummer mm.
 • Betalningsinformation så att vi kan se vem som betalat fakturor,  som fakturaadress, annan faktureringsinformation, mm. 

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation som namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, person- eller organisationsnummer, mm.
 • Information om tjänster, produkter och leveranser med detaljer angående de tjänster och produkter du beställer, t. ex. informationsmaterial, mässdeltagande eller liknande.
 • Historisk information som deltagande på mässor och möten, betalningshistorik o.d.
 • Enhetsinformation som t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå en affärsrelation med oss eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder, affärspartners och andra intresserade. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du blir kund, deltar i mässevenemang, beställer information, m.m.

 

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Uppgifter om enskild person Personnummer
Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företags-/Organisationnamn
Kontaktuppgifter Namn
Postadress
E-post (i förekommande fall)
Telefonnummer
Meddelandeinformation (i förekommande fall)
* Kundnummer (om du redan är kund)
Tjänste- och produktinformation Tjänsteinformation
Produktinformation

Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot enskild person, organisation eller annat avtalsförhållande samt berättigat intresse.

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation (i förekommande fall)
Ärendeinformation Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot enskild person, organisation eller annat avtalsförhållande samt berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer
* Kundnummer (om du redan är kund)
Företagsuppgifter Företag/Organisation (i förekommande fall)
Ärendeuppgifter Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot enskild person, organisation eller annat avtalsförhållande samt berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss i form av nyhetsbrev eller liknande via post eller digitala utskick

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Adressuppgifter
E-post

Rättslig grund: Samtycke eller berättigat intresse.

 

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer

Rättslig grund: Samtycke eller berättigat intresse.

 

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Adressuppgifter
E-post
Företagsuppgifter Företag/Organisation (i förekommande fall)
Ärendeinformation Svar och omdömen
Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Samtycke eller berättigat intresse.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om LMAB eller en väsentlig del av LMABs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om LMABs kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring. 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från LMABs eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

 • Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse

Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb och våra erbjudanden. Det statistikverktyg vi, liksom många andra, använder är Google Analytics.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på denna websajt och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@lm-ab-se.

Personuppgiftsansvarig är LMAB Småland AB med organisationsnummer: 559039-5751.
Postadressen till oss är Vagnvägen 10, 364 42 Lenhovda.
Telefonnummer är 0474 – 218 00.

LMABs integritets- och cookiepolicy uppdaterades senast 1 jun, 2018 .