UTBYGGNAD

 
Nu är bygget av vårt nya lager/utlastning i full gång och beräknas vara klart i månadsskiftet mars/april.