Ny spånanläggning!

Nu investerar vi igen!
Vi kommer inom kort att installera en ny spånanläggning som ett led i vårt ”hållbart företagande” där vi även gör andra investeringar som att byta ut all belysning på företaget till mer energibesparande belysning.
Vecka 36 ska anläggningen transporteras hit och börja installeras.
Detta innebär en stor besparing för företaget i både el & värmekostnad men är även positivt för personal och miljö eftersom det blir bättre luft i fabriken samt lägre bullernivå.
Idag går anläggningen med nio fläktar och när den nya anläggningen är igång kommer det vara en frekvensstyrd fläkt som anpassar sig efter utsugningsbehovet.

Ny spånanläggning!